News - npnaphtha.com.vn

Home»Events

News

Tập huấn phòng cháy chữa cháy

16/06/2021 - 08:36
 • Mô tả

  Phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một trong những công tác rất quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản Nhà nước và của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh và trật tư an toàn xã hội.

 • Tập huấn phòng cháy chữa cháy

  16/06/2021 - 08:36
 • Mô tả

  Phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một trong những công tác rất quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản Nhà nước và của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh và trật tư an toàn xã hội.

 • Tập huấn phòng cháy chữa cháy

  16/06/2021 - 08:36
 • Mô tả

  Phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một trong những công tác rất quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản Nhà nước và của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh và trật tư an toàn xã hội.

 • Tập huấn phòng cháy chữa cháy

  16/06/2021 - 08:36
 • Mô tả

  Phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một trong những công tác rất quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản Nhà nước và của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh và trật tư an toàn xã hội.

 • Tập huấn phòng cháy chữa cháy

  16/06/2021 - 08:36
 • Mô tả

  Phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một trong những công tác rất quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản Nhà nước và của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh và trật tư an toàn xã hội.

 • Tập huấn phòng cháy chữa cháy

  16/06/2021 - 08:35
 • Mô tả

  Phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một trong những công tác rất quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản Nhà nước và của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh và trật tư an toàn xã hội.

 • Contact

  NP-NAPTHHA MANUFACTURING TRADING COMPANY LIMITED

   

  Hotline: 0972 434 849 - 0917 631 632  (Mr Nghia)

                 0919 498 129 - 0965 383 579  (Mr Phong)

   

  Email: [email protected] - [email protected] 

   

  OfficeRoad C7C, Binh Hoa Ward, Binh Chanh Dist, Ho Chi Minh City, Viet Nam

  FactoryRoad No 01, Dong Xuyen Industrial Zone, Vung Tau City, Viet Nam

  Map

   

   

   

   

  call.png

  call.png

  zalo.png

  mess.png